Project ontmoeten in vrije confrontatie

By 21 april 2017Lopend onderzoek, Projecten

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met lokale initiatieven in een toegekende Brusselse gemeente. Via sociaal demografische analyse wordt op zoek gegaan naar stadswijken waarin het creëren van ontmoeting tussen diverse groepen winst kan genereren door het initiëren van ondersteuning en versterken van sociale cohesie. Het hoofdprincipe is dat ouders samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. In die ontmoetingen faciliteren studenten Pedagogie van het jonge kind interactie tussen ouders wat als ondersteunende kan worden ervaren. In de ontmoeting gebeurt er iets met ouders. In ontmoeting start de reflectie. Sociale cohesie en verbondenheid tussen mensen zijn hier kernwoorden.