Mentorenopleiding BEO

By 21 april 2017Afgerond onderzoek

De wereld wordt almaar complexer en meer divers. Globalisering, multiculturaliteit, professionalisering, innovatie… Het zijn allemaal buzz-woorden geworden wanneer we het over onderwijs hebben. De verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen proberen bij het vormen van hun curriculum in te spelen op deze snel veranderende wereld. Ze proberen tijdens de opleiding een zo sterk mogelijke basis te creëren om leerkrachten in de toekomstige praktijk leer-KRACHTig te laten functioneren.  Ondanks de vele inspanningen zien we dat één derde van de leerkrachten binnen de drie jaar het onderwijs verlaat (Stansbury & Zimmerman, 2000). In de Brusselse context is dit vroegtijdig afhaken van leerkrachten doorgaans nog groter. De multiculturele context in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de taalproblematiek maken de job immers nog complexer. Dit is een onrustwekkende tendens in het zicht van het lerarentekort dat almaar groter wordt (“Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming”, 2009).

In dit decreet kreeg de mentor een drievoudige opdracht. Hij/zij moest de stages ondersteunen, de leraren-in-opleiding begeleiden en voorzien in een aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Deze  drievoudige taak van de mentor past binnen een professionaliteitsvisie van het beroepsprofiel van de leraar. In deze visie wordt leraar-zijn gezien als een continu proces. Het professioneel ontwikkelen van de leerkracht wordt op die manier een permanente opdracht (Aelterman et al., 2008). Dit decreet voorzag oorspronkelijk extra uren voor het mentorschap, maar deze werden echter vanaf 1 september 2010 geschrapt in het kader van de onderwijsbegroting 2010. Minister van Onderwijs, Pascal Smet stelt echter dat ‘het mentorschap zal herbekeken worden in het kader van het debat over de onderwijsloopbaan waarbij een effectief ondersteuningssysteem wordt uitgewerkt (Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009).’

In samenwerking tussen BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs) en NOvELLe (Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg), werd via ontwerpgericht onderzoek op zoek gegaan naar een meer effectief ondersteuningssysteem en het effectiever maken van het mentorschap zelf. De school als organisatie kan heel wat winnen door de professionalisering van haar leerkrachten die een vorm van mentorschap opnemen na een mentorenopleiding. Het is niet alleen een enorme verrijking voor de leerkracht in kwestie. Het initieert ook een dynamiek van professionalisering en collegialiteit binnen het lerarenteam wat de school, de ‘oude’ en ‘nieuwe’ leerkrachten, alleen maar ten goede kan komen (Bartell, 1995). Via dit handvat hopen we zowel inspiratie te bieden voor de implementatie van een mentorenopleiding d.m.v. een draaiboek. We beogen hierbij een professionalisering van alle betrokkenen.

Leave a Reply