Onderzoekers binnen het kenniscentrum Urban Coaching & Education

Veerle Van Raemdonck

Senior Onderzoeker - Coördinatie kenniscentrum

Sinds 2004 verbonden aan de EhB als Lector in de lerarenopleiding secundair onderwijs optie LOBR. Vakdocent voor de opleidingsonderdelen bewegingswetenschappen, sportorganisatie, zwemmen, methodiek zwemmen en reddend zwemmen. Daarnaast ook praktijkassistent voor zwemmen en EHBO aan de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep bewegingsvorming en sporttraining).
Sinds 2008 actief als onderzoeker binnen de lerarenopleiding.

Eerdere werkervaring situeren zich binnen het Vlaamse sportbeleid waar ik van 2001-2007 werkte als sporttechnische coördinator bij de Vlaamse Reddingsfederatie. In 2007 coachte ik als beleidscoach van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) 8 Vlaamse gemeenten in de opmaak van hun lokaal sportbeleidsplan.

Bert Wastijn

Structureel onderzoeker LKO

Bert Wastijn is Master in de Culturele Studies en studeerde daarvoor af als Sociaal Cultureel Werker, met specialisatie in kunst- en cultuureducatie. Voor de aanstelling bij Erasmushogeschool werkte Bert als coördinator bij Kamo, een cultuureducatieve jeugdwerkorganisatie. Nu is hij tewerkgesteld binnen de Bacheloropleidingen Kleuteronderwijs en Pedagogie van het jonge kind. Naast vakken als ‘Evidence Based Coaching’, ‘Leiderschap’, ‘Filosoferen’ en ‘Opvoedingsvraagstukken in de grootstedelijke context’ is hij ook betrokken bij tal van opleidingsprojecten en werkt mee binnen de onderzoekslijn.
Vanaf 2017 werkt Bert ook als structureel onderzoeker binnen het kenniscentrum Urban Coaching and Education mee waarin hij onderzoek doet naar het cultuurcompetent opleiden van toekomstige educatieve professionals. Hierin neemt het kritisch kijken naar cultuur in brede zin, grootstedelijke competenties en (professionele) ontwikkeling een belangrijke plek in.
Bert is tevens bestuurslid binnen de cultuureducatieve jeugdwerkorganisatie Das Kunst en voorzitter van de landelijke jeugdbeweging Jeugd Rode Kruis. Organisaties die met heel wat verschillende projecten bezig zijn in binnen- en buitenland en voor alle kinderen en jongeren.

E-mailadres: bert.wastijn@ehb.be

Anouk Vanherf

Structureel onderzoeker LLO

Anouk Vanherf is docent Nederlands in de bacheloropleidingen Leraar Kleuter- en Lager Onderwijs. Verder is zij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Urban Coaching & Education.

E-mailadres: anouk.vanherf@ehb.be

Klik hier voor haar publicaties.

Safa Goregen

Structureel onderzoeker LSO

Safa Göregen is verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel als onderzoeker binnen het departement Onderwijs & Pedagogie en het project Democratische Dialoog. Hij behaalde een Bachelor in het Onderwijs (secundair onderwijs) aan de UCLL, een Master in de politieke wetenschappen aan de VUB en een Master in de wereldreligies aan de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit van integrative religious education en levensbeschouwelijke vakken in het secundair onderwijs tot (niet-) confessionele scholen en filosofie van het onderwijs -in het bijzonder met snijpunten in de onderwijssociologie en filosofie van onderwijs en pedagogie. Daarnaast is hij ook werkzaam aan de KU Leuven als doctoraatsstudent.

E-mailadres: muhammet.safa.goregen@ehb.be

Kaat Verhaeghe

Structureel onderzoeker PJK

Kaat Verhaeghe is Master in de pedagogische wetenschappen en tewerkgesteld als pedagoog binnen de Bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind aan de Erasmushogeschool Brussel. Binnen deze opleiding verzorgt ze opleidingsonderdelen als ‘kind en maatschappij’ en ‘goed ouderschap?’. Hierin staat het kritisch kijken naar maatschappij en het discours over kind-zijn, opvoeding en ouderschap centraal.

Verder is ze structureel onderzoeker van het kenniscentrum Urban Coaching and Education waarin ze onderzoek doet naar het creëren van professionele identiteit door cultureel bewustzijn. Binnen dit onderzoek ontwikkelt ze, samen met collega’s Joke Den Haese en Geert De Raedemaeker en ondersteund door studenten pedagogie van het jonge kind, een narratieve coachingsmethodiek om de professionele ontwikkeling van pedagogische professionals te ondersteunen.

Kaat is tevens bestuurslid van Janusz Korczak België vzw. Naast het zorgen voor meer bekendheid over het leven en werk van Janusz Korczak bij pedagogische professionals, ondersteunt de vzw kleinschalige projecten die kinderparticipatie en de rechten van het kind centraal stellen.

E-mailadres: Kaatmartine.verhaeghe@ehb.be

Klik hier voor haar publicaties.

Yves Van Hoof

Structureel onderzoeker LLO

Yves Van Hoof is vakdocent aan de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel voor de opleidingen lager onderwijs (vakgebied: wereldoriëntatie: Mens & Maatschappij) en secundair onderwijs (vakgebied: geschiedenis). Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum ‘Urban coaching and education’ van het departement Onderwijs & Pedagogie van EhB. Voordien was hij ook actief in het secundair onderwijs waar hij ervaring opdeed in de 2de en 3de graad ASO/TSO.

E-mailadres: yves.van.hoof@ehb.be

Klik hier voor zijn publicaties.

Arzu Yentur

Projectcoördinator Democratische Dialoog

Arzu is co-coördinator van het project Democratische Dialoog. Ze is als Dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmushogeschool Brussel. Arzu is Master in de Psychologie (VUB) en Gezinswetenschappen (HIG). Ze geeft vormingen en workshops over interculturele dialoog, cultuursensitieve zorg en geweldloze communicatie. Verder is ze getraind in de Transactionele Analyse, een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, intermenselijke verhoudingen en communicatie.
Arzu is ook co-auteur van het boek ‘Cultuursensitieve Zorg’, waarin concrete tools en tips worden aangereikt op maat van de zorg- en hulpverlener.

E-mailadres: arzu.yentur@ehb.be

Eef Cornelissen

Projectcoördinator Democratische Dialoog

Eef Cornelissen is co-coördinator van het project Democratische Dialoog. Ze is als Dialoogcoach en lector cultuurbeschouwing verbonden aan de lerarenopleiding en het kenniscentrum Urban Coaching and Education van de Erasmus Hogeschool Brussel. Als ervaren Socratisch gesprekleider houdt ze lezingen, geeft ze opleidingen, doet ze onderzoek en ontwikkelt ze didactisch materiaal. Eef is ook auteur en co-auteur van verschillende boeken, handleidingen en artikels waarin uitgelegd wordt wat filosoferen met kinderen en jongeren is en hoe je al filosoferend aan de slag kan in de klas.

E-mailadres: eef.cornelissen@ehb.be

Griet Deknopper

Projectcoördinator BRILL.brussels

Sinds 2001 werkzaam als pedagoog in de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Jette. Zij coördineerde onder meer de onderwijsvernieuwing, internationalisering en competentiegericht modules. In die jaren verruimde zij ook haar pedagogisch werkveld tot in het Midden en Verre Oosten. Vandaag is zij projectcoördinator van BRIL.brussels, een creatief denkproject voor leraren in en om de hoofdstad. Naast haar opdracht in de hogeschool is zij freelance creatief therapeute en coördinator van een onderwijsproject in Nepal.

E-mailadres: griet.deknopper@ehb.be

Klik hier voor haar publicaties.