Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Differentiatie binnen wereldoriëntatie

Voor de opleiding “Bachelor Lager Onderwijs” richt het onderzoek van het Kenniscentrum Urban Coaching and Education zich in de eerste plaats op de wijze waarop er in de grootstedelijke context…

Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Tijd voor een goed gesprek: effecten van training van gesprekstechnieken van leerkrachten bij het voeren van denkgesprekken met kleuters

Het voeren van een kwaliteitsvol denkgesprek met jonge kinderen is geen sinecure. Dat blijkt zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit de stage- en onderwijspraktijk. Als de kleuters dan ook nog…

Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

‘Building Professional Identity through Cultural/Identity Awareness and Creative coaching’

De  toenemende  vraag  naar  verantwoording  van  pedagogische  kwaliteit  in  de brede sector van de kinderopvang stelt  opvanginitiatieven  voor  een  grote  uitdaging.  Onderzoek van  Eurofund  (2015)  toont  aan  dat  het  coachen ...
Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

Project ontmoeten in vrije confrontatie

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. Dit gebeurt in...