Leerstrategieën voor reanimatie in het onderwijs

Een vroegtijdige alarmering en inzetten van de reanimatie doet de overlevingskansen bij hartfalen drastisch toenemen. Vanuit deze kennis zetten verschillende nationale en internationale organisaties zich in om CPR (Cardio Pulmonar Resuscitation) aan te leren. Een schoolcontext wordt omwille van het grote bereik als ideale context gesuggereerd. Vanuit die bekommernis werd het beheersen van CPR-technieken in Vlaanderen ook opgenomen in de eindtermen van de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs.

De traditioneel gebruikte methodieken zijn echter niet altijd even toepasbaar binnen de schoolcontext wat het leerresultaat negatief kan beïnvloeden. Bij vele directies en leerkrachten heerst de vraag naar ondersteuning om CPR in het curriculum te implementeren. Huidig minister van onderwijs, Hilde Crevits, wil om die reden ook meer inzetten op EHBO in het onderwijs.

Binnen dit onderzoeksproject werd in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel de Vlaamse situatie met de bijhorende knelpunten rond de implementatie van reanimatie in kaart gebracht. Daarnaast werd een nieuwe methodiek ontwikkeld en het leerresultaat ervan bij leerlingen uit het secundair onderwijs getest.

Bestand