Gesprekken met kleuters: hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige) kinderen

By 21 april 2017Dienstverlening

De interactie tussen leerkracht en kleuters is essentieel voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe maak je deze gesprekken kwaliteitsvol en gericht op de taalontwikkeling van de kleuter? Gemakkelijker gezegd, dan gedaan, zo blijkt. Nochtans zijn goede gespreksvaardigheden van leerkrachten, vooral in klassen met anderstalige en kansarme kinderen, een absolute prioriteit.

Vooral in klassen met een groot aantal anderstalige kinderen is de interactie met de leerkracht het fundament voor hun taalontwikkeling. Voor heel wat leerkrachten is het echter een behoorlijke uitdaging om kwaliteitsvolle gesprekken te voeren die de taal van (anderstalige) kleuters stimuleren. Toch liggen talrijke taalkansen voor het grijpen in die vele gesprekken en gesprekjes doorheen de dag, en niet alleen in de typische taalactiviteiten. Hoe kunnen leerkrachten dit potentieel zoveel mogelijk benutten om de taal van kleuters optimaal te stimuleren? Dat is het uitgangspunt van deze navorming.

In deze sessie bieden we een (theoretisch) kader aan dat de leerkracht kan inzetten om gesprekken met kinderen kwaliteitsvol te maken. We gaan ook specifiek in op de didactiek taalverwerving bij anderstalige kleuters. Concreet bekijken we verschillende soorten gesprekken en gesprekstechnieken die de leerkracht kan inzetten om de taalvaardigheid van kinderen te stimuleren. In deze interactieve sessie reiken we concrete tips, voorbeelden en instrumenten aan om het taalpotentieel in gesprekken met kleuters volop te benutten.

Doelgroep

  • Leraren: kleuteronderwijs
  • Mentoren
  • Pedagogisch adviseurs/begeleiders
  • Alumni

Programma

Deze nascholing gaat door op donderdag 9 maart 2017 van 14u tot 17u.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro.  Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier.

Leave a Reply