Differentiatie binnen wereldoriëntatie

Voor de opleiding “Bachelor Lager Onderwijs” richt het onderzoek van het Kenniscentrum Urban Coaching and Education zich in de eerste plaats op de wijze waarop er in de grootstedelijke context wordt gewerkt aan een gedifferentieerde aanpak binnen het vak wereldoriëntatie. Binnen dit kader stellen we ons de volgende onderzoeksvragen:

– Op welke wijze trachten Brusselse leerkrachten gedurende de lessen WO op de in hun klassen aanwezige diversiteit in te spelen?

– In welke mate zijn de Brusselse leerkrachten vertrouwd met differentiatie (met name binnen WO)?

– Kan differentiatie mede een oplossing bieden voor de zwakke resultaten voor wereldoriëntatie van leerlingen van Brusselse scholen zoals deze werden vastgesteld in de laatste aKov-peiling (2010)?

Ter ondersteuning van de Brusselse leerkrachten voorziet het Kenniscentrum UC & E in de uitwerking van een praktijkgids omtrent differentiatie binnen WO, de aanmaak en distributie van concreet lesmateriaal, de organisatie van nascholingen, etc… De implementatie van dit alles in enkele partnerscholen zal dan vervolgens ook leiden tot meerdere bijdragen in een bundel met “good practices”.

Verder wordt er door de lerarenopleiding lager onderwijs met het nodige enthousiasme geparticipeerd aan het project “PAUW: partnerscholen EhB VUB Coovi” en is KUCE bovendien ook betrokken bij de “Schaduwstages in het Brusselse onderwijs”.

Voor meer info: yves.van.hoof@ehb.be