Nascholingen en workshops gerelateerd aan het expertisedomein van Urban Coaching & Education

Dienstverlening
21 april 2017

Binnenklasdifferentiatie in de lessen “Wetenschap en techniek” en “Mens en maatschappij” (wereldoriëntatie) in het lager onderwijs

Onze klassen kennen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren. Daartegenover staat dat…

Dienstverlening
21 april 2017

Narratieve coaching: het narratief als startpunt voor professionele groei

Navorming: Narratieve coaching: het narratief als startpunt voor professionele groei: Het biedt een illustratie van een traject rond narratieve coaching die op zoek gaat naar het vergroten van de pedagogische…

Dienstverlening
21 april 2017

Zelf werkvormen creëren binnen de thema’s EHBO en reanimatie

EHBO en CPR kennen een grote sociale relevantie. De perceptie naar onderwijskundige relevantie is minder uitgesproken. Leerkrachten en opleiders ervaren drempels om deze thema’s grondig aan bod te kunnen laten…

Dienstverlening
21 april 2017

Gesprekken met kleuters: hoe de taalvaardigheid stimuleren bij (anderstalige) kinderen

De interactie tussen leerkracht en kleuters is essentieel voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe maak je deze gesprekken kwaliteitsvol en gericht op de taalontwikkeling van de kleuter? Gemakkelijker…

Dienstverlening
21 april 2017

Binnenklasdifferentiatie: ook in de geschiedenislessen een haalbare kaart

Onze klassen kennen een grote diversiteit. In tal van beleidsdocumenten wordt het positief inspelen op de verschillen tussen leerlingen aangeduid als een belangrijk aandachtspunt voor de leraren. Daartegenover staat dat…

Dienstverlening
21 april 2017

Pedagogisch documenteren van creatief ontdekkend spel: reflecteren met kleuters aan de hand van documentatie

In deze nascholing staan reflectiegesprekken met jonge kinderen centraal. Reflecteren is een uitdagende gespreksvorm die heel wat vraagt van het taal- én denkvermogen van kleuters. Kinderen blikken terug op activiteiten…

Dienstverlening
21 april 2017

Meertaligheid (als) troef. Positief omgaan met taaldiversiteit in de klas

In de hedendaagse klassen zijn diversiteit en meertaligheid troef. Niet alleen in de grootstedelijke onderwijscontext, ook in scholen in kleinere gemeenten en dorpen bevolkt een bont gezelschap van kinderen met…

Dienstverlening
21 april 2017

Democratische Dialoog

In het secundair, hoger en lager onderwijs wordt soms de dialoog bemoeilijkt of zelfs stopgezet door levensbeschouwelijke verschillen, een gepercipieerde onverzoenbaarheid daarvan met de leerplannen, en de sterke emoties die…

Schrijf je in voor een nascholing of workshop

Laat ons via dit formulier weten hoe we jou kunnen bereiken en voor welke nascholing of workshop je je in zou willen schrijven en wij bezorgen je zo snel mogelijk alle info!