‘Building Professional Identity through Cultural/Identity Awareness and Creative coaching’

By 21 april 2017Lopend onderzoek, Projecten

De  toenemende  vraag  naar  verantwoording  van  pedagogische  kwaliteit  in  de brede sector van de kinderopvang stelt  opvanginitiatieven  voor  een  grote  uitdaging.  Onderzoek van  Eurofund  (2015)  toont  aan  dat  het  coachen  van  kortgeschoolden  op  de werkvloer  een  direct  effect  heeft  op  de  pedagogische  kwaliteit  van  de kinderopvang.

Vanuit  onze  expertise  in  creatieve  coaching  binnen de opleiding pedagogie van het jonge kind en  op  basis  van  praktijkgericht  onderzoek  ontwikkelen  we  samen  met  Brusselse  kinderdagverblijven  een narratief coachingstraject.  Dit  traject  wil  de professionele identiteit van pedagogisch medewerkers versterken. Om het pedagogisch  handelen  van professionals te  kunnen  begrijpen  moet  men expliciet oog hebben  voor  de  eigen levensgeschiedenis van de professional. Vanuit onze verhalen creëren we cultureel bewustzijn. We gaan op zoek naar de kracht van mensen en willen hen ondersteunen om cultuursensitief te werken in de realiteit van een diverse wereld. Gestoeld op narratieve coaching en ‘growing through art’ gaan we met mensen op weg.