Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Differentiatie binnen wereldoriëntatie

Voor de opleiding “Bachelor Lager Onderwijs” richt het onderzoek van het Kenniscentrum Urban Coaching and Education zich in de eerste plaats op de wijze waarop er in de grootstedelijke context…

Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Tijd voor een goed gesprek: effecten van training van gesprekstechnieken van leerkrachten bij het voeren van denkgesprekken met kleuters

Het voeren van een kwaliteitsvol denkgesprek met jonge kinderen is geen sinecure. Dat blijkt zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit de stage- en onderwijspraktijk. Als de kleuters dan ook nog…

Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

‘Building Professional Identity through Cultural/Identity Awareness and Creative coaching’

De  toenemende  vraag  naar  verantwoording  van  pedagogische  kwaliteit  in  de brede sector van de kinderopvang stelt  opvanginitiatieven  voor  een  grote  uitdaging.  Onderzoek van  Eurofund  (2015)  toont  aan  dat  het  coachen ...
Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

Project ontmoeten in vrije confrontatie

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. Dit gebeurt in...
Afgerond onderzoekProjecten
21 april 2017

‘Onderzoekend handelen’: een leerlijn onderzoek voor professionele bachelors

Hogescholen zien meer dan vroeger onderzoek in hun takenpakket verschijnen. Voor opleidingen die gericht zijn op het aanleren van een beroep, lijkt het binnenbrengen van onderzoek minder vanzelfsprekend (Verburgh, Schoureden...
Afgerond onderzoek
21 april 2017

Mentorenopleiding BEO

De wereld wordt almaar complexer en meer divers. Globalisering, multiculturaliteit, professionalisering, innovatie… Het zijn allemaal buzz-woorden geworden wanneer we het over onderwijs hebben. De verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen proberen bij…

Afgerond onderzoek
21 april 2017

Psychomotoriek en bewegingsvaardigheden bij kleuters

In een eerste studie werd het gemiddelde leeftijdsgebonden vaardigheidsniveau van de Vlaamse kleuters tussen 4 en 6 jaar gekwantificeerd. Een belangrijk hiaat in deze kennis aangaande de psychomotorische ontwikkeling was…

Afgerond onderzoek
21 april 2017

Leerstrategieën voor reanimatie in het onderwijs

Een vroegtijdige alarmering en inzetten van de reanimatie doet de overlevingskansen bij hartfalen drastisch toenemen. Vanuit deze kennis zetten verschillende nationale en internationale organisaties zich in om CPR (Cardio Pulmonar…