Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Differentiatie binnen wereldoriëntatie

Voor de opleiding “Bachelor Lager Onderwijs” richt het onderzoek van het Kenniscentrum Urban Coaching and Education zich in de eerste plaats op de wijze waarop er in de grootstedelijke context…

Lopend onderzoekProjecten
17 mei 2017

Tijd voor een goed gesprek: effecten van training van gesprekstechnieken van leerkrachten bij het voeren van denkgesprekken met kleuters

Het voeren van een kwaliteitsvol denkgesprek met jonge kinderen is geen sinecure. Dat blijkt zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit de stage- en onderwijspraktijk. Als de kleuters dan ook nog…

Projecten
9 mei 2017

Leerlijn Democratische Dialoog

Voorliggend projectvoorstel wil bijdragen aan het uittekenen, kaderen en structureel implementeren van competenties inzake het voeren en  voorbereiden van een democratische dialoog op school, opdat leraren aan leerlingen kunnen leren...
Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

‘Building Professional Identity through Cultural/Identity Awareness and Creative coaching’

De  toenemende  vraag  naar  verantwoording  van  pedagogische  kwaliteit  in  de brede sector van de kinderopvang stelt  opvanginitiatieven  voor  een  grote  uitdaging.  Onderzoek van  Eurofund  (2015)  toont  aan  dat  het  coachen ...
Lopend onderzoekProjecten
21 april 2017

Project ontmoeten in vrije confrontatie

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. Dit gebeurt in...
Afgerond onderzoekProjecten
21 april 2017

‘Onderzoekend handelen’: een leerlijn onderzoek voor professionele bachelors

Hogescholen zien meer dan vroeger onderzoek in hun takenpakket verschijnen. Voor opleidingen die gericht zijn op het aanleren van een beroep, lijkt het binnenbrengen van onderzoek minder vanzelfsprekend (Verburgh, Schoureden...
Projecten
3 april 2017

Project Democratische Dialoog

Het project Democratische Dialoog is een project binnen de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel. Het initiatief is in  2015 opgezet naar aanleiding van een studie van de Koning Boudewijnstichting die...
Projecten
25 september 2016

BRIL.Brussels

“Hoe geraak jij zonder file tot in de school?”, “bedenk een stoel waardoor elke leerling blijft zitten”, “Waar en hoe plaats jij een extra school in de overvolle stad?”… Dit...